Wystawa plenerowa „1980. Jedno plemię”

18/08/2020 - 31/10/2020

„Gazeta sierpniowa” – wystawa OPiP

Moja „Solidarność”

Sybiraków Ziemia Obiecana

Kobiety w walce o niepodległość Polski

15/10/2019 - 30/11/2019

PCK – Historia znana i niezapomniana na przestrzeni 100 lat

29/08/2019 - 30/09/2019

Przyjaźń polsko-francuska i niepodległość Polski

28/06/2019 - 31/07/2019

W samo południe 4 czerwca 1989

04/06/2019 - 26/06/2019