Wystawa „Znajdziesz w CDP MNS” to zapowiedź wystawy stałej Centrum Dialogu Przełomy – Muzeum Narodowe w Szczecinie, która została otwarta w pawilonie pod placem Solidarności w styczniu 2015 roku. Prezentowane na planszach materiały pochodzą z archiwów domowych, a także zasobów instytucji współpracujących na stałe z CDP.

Centrum Dialogu Przełomy – Muzeum Narodowe w Szczecinie, pl. Solidarności 1
10.05.2015 – 30.06.2015

kurator: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
teksty: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
konsultacje historyczne: dr Artur Kubaj, dr Maciej Maciejowski
projekt graficzny: Magdalena Kotelon

Wystawa została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
patronat medialny: Kurier Szczeciński