Wystawa prac fotograficznych łączy w oryginalny sposób artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski. Przypomina, jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka we wszystkich dziedzinach życia. W dzisiejszych niespokojnych czasach przywoływanie tej deklaracji wydaje się szczególnie uzasadnione, zawiera ona bowiem zapisy mówiące o niezbywalnych prawach każdej istoty ludzkiej i wyraża szacunek dla życia.

Organizatorem wystawy jest firma ENSI, zajmująca się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. W swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych kładzie ona nacisk na aspekt ochrony prawa do prywatności, która stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej człowieka. Inicjowanie projektów promujących wiedzę o prawach człowieka poprzez istniejący ponad wszelkimi podziałami język sztuki, stanowi podstawę polityki społecznej odpowiedzialności ENSI.

Prezentacja wystawy w Centrum Dialogu Przełomy to kolejny „przystanek” w jej podróży po Polsce w ramach cyklu przedsięwzięć związanych z polskimi obchodami 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wystawa była prezentowana w Oranżerii  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (19.02–10.03.2015); Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu (8.10–2.11.2015); Muzeum Dialogu Kultur, Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach (19.11.2015–10.01.2016); Zamku Piastowskim w Raciborzu (4–31.03.2016).

Wystawa objęta jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich i Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Maciej Byczkowski to podróżnik i fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystaw, zdjęć do publikacji i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie jego wiele implikacji, dzięki grze światła, kolorów oraz uzyskanej w ten sposób iluzji. Artysta niezwykle kreatywny – wciąż eksperymentuje z formą, barwą i światłem. Jednocześnie jest czujnym obserwatorem rzeczywistości, której fragmenty potrafi uchwycić w obiektywie aparatu w niezwykły, zaskakujący sposób. Ważnym aspektem jest dla niego korespondencja sztuk – muzyki, fotografii, malarstwa czy architektury. Maciej Byczkowski pełni funkcje Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI).

"Prawa Człowieka. Dostrzegam"

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1

5.08.2016 - 2.09.2016

autor zdjęć: Maciej Byczkowski
kuratorzy: Maciej Byczkowski, z ramienia MNS: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
organizator: firma ENSI
współorganizator: MNS – CDP
patronaty honorowe: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie