25 listopada 2016 r. na pl. Solidarności, na dachu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, stanie wyjątkowa wystawa, przypominająca wydarzenia roku 1956. Wernisaż wystawy odbędzie się 9 grudnia z udziałem przedstawicieli rządów Polski i Węgier.

Ekspozycja jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Pamięci Narodowej, Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie i węgierskiego odpowiednika IPN-u – Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottságának – NEB). Jej celem jest przybliżenie wypadków z 1956 r. w Polsce i na Węgrzech oraz ukazanie uniwersalnego dążenia do wolności ludzi żyjących w systemie komunistycznym. Jest to również okazja do pokazania losów dwóch narodów, które mimo różnej historii w czasie drugiej wojny światowej znalazły się po tej samej stronie żelaznej kurtyny. Przedstawiona zostanie także historia ludzi, którzy mimo trudnej sytuacji umieli walczyć o wolność, nieść sobie wzajemnie pomoc i dawać wsparcie. Równolegle akcentowany będzie polski wymiar zdarzeń z 1956 r., mających swe źródło w antykomunistycznej rewolcie mieszkańców Poznania. Wystawa została przygotowywana w wersji polsko-angielskiej. Wykorzystano na niej wyjątkowe fotografie polskie, węgierskie i austriackie.

Ekspozycję będzie można oglądać do 3 stycznia 2017 roku.

"1956 Polska - Węgry. Historia i pamięć"

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1

25.11.2016 – 3.01.2017

autorzy wystawy: Barbara Bank, Katalin Bognár, Martin Gulyás, Zsolt Horváth, Sergiusz Kazimierczuk, Gáspár Keresztes, Anita M. Madarász, Anna Piekarska, Paweł Rokicki, Paweł Sasanka, István Simon, János Tischner. Kurator z ramienia MNS – CDP: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Nemzeti Emlékezet Bizottságának

współorganizator: MNS – CDP