Przesunięcie w 1945 roku granic Polski pociągnęło za sobą konsekwencje polityczne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Odbudowa wojennych zniszczeń i więzi międzyludzkich, oswojenie obcej przestrzeni i kultury składają się na proces „wrastania” powojennych mieszkańców w „nową” Polskę. Opowie o nim wystawa plenerowa, którą od  12 stycznia do 25 lutego 2018 roku będzie można oglądać na placu Solidarności. Zgromadzono ponad 300 archiwalnych zdjęć i filmów oraz nagrania relacji świadków historii prezentujące wybrane aspekty pierwszych kilku powojennych lat życia na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Ekspozycja „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” powstała w ramach współpracy realizowanej przez instytucje wchodzące w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Instytut Śląski w Opolu, Instytut Zachodni w Poznaniu, Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy).

Autorami koncepcji merytorycznej wystawy są dr Katarzyna Bock-Matuszyk oraz dr Wojciech Kucharski z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, a w skład zespołu autorskiego wchodzą m.in. specjaliści ze wszystkich instytucji Sieci Ziem Zachodnich i Północnych oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; za projekt scenograficzny odpowiada firma JAZ+ Architekci z Warszawy.
Wystawa została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

czas trwania wystawy: 12.01.2018–25.02.2018
wernisaż: 12.01.2018, godz. 17.00
kurator:  dr Katarzyna Bock-Matuszyk       
organizatorzy: Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

wrastanie wideo 2018