Zapraszamy na wystawę czasową „Semper Fidelis” przygotowaną z okazji 100-lecia odrodzenia 12. Pułku Ułanów Podolskich. Niezwykła historia pułku i jego członków zostanie przywołana dzięki pamiątkom od wielu lat gromadzonym przez szczecińskie Koło Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich. Wernisaż odbędzie się we wtorek, 16 października 2018 roku, o godzinie 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy. Ekspozycję będzie można oglądać do 30 listopada 2018 roku.

Wystawa ukazuje historię legendarnego 12. Pułku Ułanów Podolskich, którego historia zaczęła się w czasach Księstwa Warszawskiego. Pułk wsławił się udziałem m. in. w bitwach powstania listopadowego. Szczecińskie Koło Żołnierzy PUP świętuje setną rocznicę odrodzenia pułku, które miało miejsce tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w lutym 1919 r. W następnych latach legendę oddziału wzmocnił udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a w czasie II wojny zdobycie Monte Cassino – ułani podolscy jako pierwsi żołnierze weszli na wzgórze. Walczyli też w Powstaniu Warszawskim.

16 października – 30 listopada 2018
Muzeum Narodowe w Szczecinie –Centrum Dialogu Przełomy [sala edukacyjna]