Zapraszamy od czwartku, 29 sierpnia 2019 roku, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, na dwie wystawy związane ze 100-leciem powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wernisaże odbędą się dwa dni później, 31 sierpnia 2019 roku. Pierwszy, poświęcony ekspozycji „PCK – Historia znana i niezapomniana na przestrzeni 100 lat” będzie miał miejsce o godz. 15.00 na pl. Solidarności. Pół godziny później zapraszamy do sali edukacyjnej / magazynu otwartego na otwarty wernisaż wystawy „100 lat PCK – historia znana i niezapomniana”.

Ekspozycje prezentują działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na przestrzeni ostatnich stu lat ze szczególnym uwzględnieniem aktywności Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Pierwsza z nich skupia się właśnie na wkładzie PCK w rozwój Ziem Zachodnich. Przedstawia najważniejsze akcje mające na celu niesienie pomocy wszystkim potrzebującym oraz sylwetki ludzi z nimi związanych. Tworzy ją 20 plansz, na których znajdzie się 112 skanów archiwalnych zdjęć, dokumentów, plakatów, odezw, okładek książek, ulotek, znaczków, zaświadczeń itp., ukazujących historię PCK. Stanie na placu Solidarności.

Natomiast wystawę „100 lat PCK – historia znana i niezapomniana” będzie można zwiedzać w sali edukacyjnej / magazynie otwartym w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Tworzą ją przedmioty oraz archiwalia pochodzące ze zbiorów Mirosława Borowskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

„PCK – Historia znana i niezapomniana na przestrzeni 100 lat”

Kuratorzy: Marzena Malanowska, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Projekt graficzny: Michał Wróbel
Termin: 29.08.2019 r. – 30.09.2019 r.
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Plac Solidarności 1

„100 lat PCK – historia znana i niezapomniana”

Kuratorzy: Mirosław Borowski, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Termin: 29.08.2019 r. 0 30.09.2019 r.
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, sala edukacyjna / magazyn otwarty