Wystawa zorganizowana jako projekt towarzyszący obchodom Święta Niepodległości 11 listopada 2017. Jej koncepcja zakładała, że celebrowanie rocznicy niepodległości Polski łączy się z docenieniem wartości jaką jest wolność – zarówno jednostki, jak i narodu. Celem wystawy było przypomnienie symboli polskiej wolności z czasów tuż przed jej odzyskaniem, w okresie międzywojennym, wojennym oraz w epoce Polski Ludowej.

Pamiątki pochodzące ze zbiorów MNS-CDP opowiadały o znaczeniu wolności, jako marzenia, ambicji, zadania, w końcu podstawowego prawa wspólnoty i jednostki – w działaniach, akcjach, zrywach oraz w życiu codziennym.

Zaprezentowane zostały pamiątki z okresu przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości aż po pełną i trwałą suwerenność po 1989 r.

Eskpozycję prezentowaną w 10 gablotach rozpoczęło przypomnienie chwil przed 11.11.1918 r.  W kolejnych gablotach można było zobaczyć pamiątki z czasów dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i powojnia. Ta ostatnia epoka prezentowana była pod kątem buntów społeczeństwa wobec władzy, podczas których pojawiały się hasła przywrócenia Polsce suwerenności, a także działań obywatelskich i Kościoła katolickiego, które wskazywały na istnienie wolności duchowej w kraju, który nie był wolny.

Kuratorzy: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Ewa Bydałek,
Współpraca kuratorska: Marta Turkot.
Czas trwania: 11.11 – 30.01.2018 r.
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.
Miejsce: sala edukacyjna/magazyn otwarty CDP