Wystawa fotograficzna powstała w 80. rocznicę pierwszej wywózki Polaków z Kresów II RP, w głąb Związku Radzieckiego 10 lutego 1940 r. W pierwszej części zostały zaprezentowane zarówno dokumenty i fotografie znajdujące się w zbiorach MNS-CDP, jak i pozostające w zbiorach prywatnych szczecińskich Sybiraków, związane z okresem zsyłek na wschodnie rubieże Związku Radzieckiego. Druga część wystawy oscylowała wokół fotografii wykonanych przez Hieronima Szumowskiego, w czasie jego pobytu w Ugandzie, Kenii, oraz Tanganice, po wyjściu z armią gen. Władysława Andersa z ZSRS w 1942 r. Są to zdjęcia obcego, który stał się swoim, prezentujące codzienność życia Polaków w nowej, egzotycznej rzeczywistości, jaką był „Czarny Ląd”. Dla Sybiraka – Afrykańczyka, pobyt na nieznanym dotąd kontynencie, we wspomnieniach był najszczęśliwszym okresem w ich życiu. Afryka stała się dla niech Ziemią Obiecaną. Dla dzieci, Afryka pokazała im dzieciństwo jakie utraciły, bądź nie znały będąc na Syberii. Polska ludność cywilna miała przebywać w Afryce do zakończenia wojny.

W momencie wyzwolenia Polski planowana była ich repatriacja. Problemem było jednak to, że nie mieli gdzie wracać, ponieważ przeważająca większość Sybiraków – Afrykańczyków pochodziła z Kresów II RP, które na mocy porozumień jałtańskich odebrano Polsce.