Wystawa pokazująca, jak ważny w życiu Polaków był czas „Solidarności”. W wielu domach do dziś przechowywane są pamiątki z okresu tzw. pierwszej „Solidarności”, a także z działalności związku w okresie stanu wojennego i u schyłku systemu. Tysiące takich pamiątek  trafiło i wciąż trafia do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Na ekspozycji pokazujemy najciekawsze z nich, które zostały przekazane MNS-CDP przez znaczące postaci związane z opozycją demokratyczną.  Zbiory pokażą, jak wiele w historii polskich zmienił czas „Solidarności”, jakie przyniósł nadzieje, jak wpłynął na Polskę i Polaków.

Szczególnym eksponatem jest oryginalny sztandar NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprojektowany przez Bohdana Walknowskiego. Sztandar, w obecności kilkunastu tysięcy widzów, został poświęcony 3 maja 1981 r. w Teatrze Letnim.  Jak wszystkie podobne symbole w całej Polsce został zabrany związkowi na początku stanu wojennego i oddany w sierpniu 1989 r. Na naszą wystawę sztandar zgodził się wypożyczyć dysponent pamiątki: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność 80” Pomorza Zachodniego.

W gablotach znalazły się archiwalne dokumenty, zdjęcia, gazety oficjalne i nieoficjalne z lat 80., plakaty, znaczki, przypinki, ulotki, broszury i książki powstałe w tamtym okresie, związane z tematem „Solidarności”, przedmioty życia codziennego z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ze zbiorów i archiwów rodzinnych ok. 30 darczyńców MNS-CDP  (m. in. Jarosława Mroczka, Krzysztofa Żurawskiego, Zbigniewa Andrzejewskiego, Michała Achramowicza, Małgorzaty Niesobskiej-Urbaniak, Michała i Zofii Plater- Zyberków, Andrzeja Wcisłka, Jana Tarnowskiego, czy Mieczysława Ustasiaka).

Wystawę, ze względu na panującą pandemię, na razie można obejrzeć tylko on-line. Kiedy tylko pozwolą na to warunki, ekspozycja zostanie udostępniona publiczności w Sali edukacyjnej/magazynie otwartym CDP.