Wystawa prezentuje najciekawsze zbiory, jakie trafiły do kolekcji MNS–CDP w ciągu ostatnich lat, od otwarcia placówki w styczniu 2016 r. do lutego 2020 r. (zbiory w okresu pandemii zostaną zaprezentowane na odrębnej wystawie, po otwarciu placówki).

Zdecydowana większość obiektów została przekazana w darach , niewielka część jako depozyty bezterminowe, tylko drobny procent to zakupy. Darczyńcami byli przede wszystkim szczecinianie i mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ale też goście odwiedzający muzeum, których rodziny związane były (lub nadal są) z Pomorzem Zachodnim. Najstarsze z przekazanych obiektów pochodzą z XIX w., jest to część związana z historią Polski w czasie zaborów, pierwszą wojną światową, międzywojniem, drugą wojną – te pamiątki zostały przywiezione na Ziemie Zachodnie i Północne po 1945 r. Największy zbiór obejmuje obiekty związane z historią polskiego Szczecina w latach 1945–1990. Darczyńcy przekazali do MNS–CDP pamiątki rodzinne, mając pewność, że zostaną właściwie zabezpieczone i wyeksponowane. Wśród tysięcy zgromadzonych obiektów wiele ma charakter unikatowy, o dużym znaczeniu dla historii nie tylko regionalnej – właśnie te zostały pokazane na wystawie. Ekspozycja ma w założeniu stać się punktem wyjścia do powstania katalogu najważniejszych zbiorów MNS–CDP, a przede wszystkim do dyskusji o społeczności, jaką stali się mieszkańcy tych ziem.

Wystawę, ze względu na panującą pandemię, na razie można obejrzeć tylko online. Kiedy pozwolą na to warunki, ekspozycja zostanie udostępniona publiczności w Sali edukacyjnej/magazynie otwartym MNS–CDP.

Zobacz zdjęcia w galerii...