Zapraszamy na wystawę pt. „Operacja papież”, dostępną dla zwiedzających od 15 maja 2022 r. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. To kolejna edycja wystawy przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy w 2017 r. Tegoroczna ekspozycja uczci 35. rocznicę przyjazdu do Szczecina Jana Pawła II oraz 50. rocznicę utworzenia diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Przyjazd papieża do Szczecina był wyjątkowym wydarzeniem. Dodał miastu energii, wyrwał ludzi z marazmu, przyniósł nadzieję na zmiany. Szczecin zapamiętał szczególnie słowa papieskiej homilii na Jasnych Błoniach: „Są różne gwałtowne wichry, są także uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać, aby zwyciężyć. Przypomnij tchnienie Ducha Świętego, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął”. Pielgrzymka była jednym z impulsów do zmian, które nastąpiły kilkanaście miesięcy później w całej Polsce. 

„Operacja papież” ujawnia kulisy przygotowań pobytu w Szczecinie Jana Pawła II w 1987 r. Papież przyjechał tu w ramach trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny 11 czerwca 1987 r. Do wizyty przez wiele miesięcy przygotowywało się całe miasto. Jakie intencje przyświecały władzom partyjnym i państwowym, jaka była Polska drugiej połowy lat 80. i jakie wydarzenia mogły zepsuć atmosferę spotkania – na te pytania widzowie znajdą odpowiedzi, oglądając poszczególne plansze. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia i dokumenty z epoki, wiele z nich pokazywanych jest szerokiej publiczności po raz pierwszy. Prezentowane materiały pochodzą m. in. z Archiwum Państwowego w Szczecinie, archiwów szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz zbiorów prywatnych. 

Pierwsza prezentacja wystawy odbyła się na  Jasnych Błoniach, gdzie 30 lat temu odbyła się msza papieska, kolejna miała miejsce na pl. Solidarności.

Wystawa: „Operacja papież”
15.05–30.06.2022 r.

Kuratorka: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Współpraca kuratorska: Ewa Bydałek, Aneta Popławska-Suś
Projekt graficzny: Elżbieta Kamińska, Grażyna Tokarczyk
Korekta: Wiktoria Klera-Olszak, Bartosz Zasieczny
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy