„Historia w kopercie” to wystawa prezentująca prywatną korespondencję od międzywojnia po upadek systemu komunistycznego w Polsce. Wszystkie listy pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Zawarta w nich treść umożliwi spojrzenie na kluczowe wydarzenia tego okresu z perspektywy jednostki. Głos zostanie oddany zwykłym ludziom, którzy w swych listach zapisali wspomnienia minionych lat. Można z nich wyczytać również wiele różnych emocji, dzięki którym historia stanie się bardziej żywa i przystępna, gdyż nie będzie anonimową narracją, celowo spisaną dla potomności, tylko słowami czyjegoś dziadka, matki, ojca, męża czy przyjaciela. 

Inspiracją do powstania wystawy był zbiór korespondencji Zofii Nieniewskiej z czasów od drugiej wojny światowej po lata 80. XX wieku. Obok listów przedstawione będą również kartki pocztowe, pocztówki dźwiękowe, znaczki, grafiki, fotografie archiwalne oraz grypsy. Na kilku planszach pojawią się listy wiodące, wybrane jako najciekawsze ze zbiorów MNS–CDP, między innymi list Romana Abrahama, dowódcy Brygady Kawalerii „Bydgoszcz”, dotyczący stanu zdrowia Józefa Piłsudskiego wysłany dzień przed śmiercią Marszałka oraz list właściciela mieszkania, w którym Adam Jurczyk, syn lidera szczecińskiej Solidarności '80, spędził ostatnie minuty swojego życia. 

Wernisaż odbędzie się w czwartek, 21 lipca 2022, o godzinie 17.00, w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Wystawa plenerowa stanie na pl. Solidarności, w pasażu wzdłuż ulicy Małopolskiej.

Wystawa plenerowa „Historia w kopercie”

21 lipca – 2 października 2022
Szczecin, plac Solidarności

Kuratorki wystawy: Adriana Rybicka-Bąk, Paula Sendra
Konsultacje historyczne / recenzja: dr Tomasz Ślepowroński
Współpraca kuratorska: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

Projekt graficzny: Filip Bylak
Redakcja wydawnicza oraz korekta: Wiktoria Klera-Olszak, Bartosz Zasieczny, Yana Bieliak

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Sieć Ziem Zachodnich i Północnych