Informujemy, że trwa konkurs dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego „Tu zbudujemy nasz dom”. Organizatorem jest Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy we współpracy z konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Zadaniem uczestników tegorocznego konkursu jest wcielenie się w postać pioniera lub osadnika wojskowego oraz napisanie listu do bliskiej mu osoby. Losy jednostki muszą być wplecione w ważne wydarzenia z historii miejscowości lub regionu ucznia w latach 1945 –1950. List powinien łączyć fakty z fikcją literacką. Do listu należy dołączyć ilustrowaną mapę podróży bohatera(w dowolnym formacie i skali).

W jubileuszowej – dziesiątej już edycji konkursu biorą udział następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach,
  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rewalu,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie.

Przypominamy, że termin nadsyłania prac konkursowych wraz z niezbędnymi załącznikami mija 31 maja 2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Muzeum Narodowego w Szczecinie www.muzeum.szczecin.pl oraz Centrum Dialogu Przełomy www.przelomy.muzeum.szczecin.pl do 23 czerwca 2022 r.

Powodzenia!

oprac. Ewa Sobota