Emocje rosną czyli metody waloryzacyjne w szkole

Metody waloryzacyjne (eksponujące) to te, których realizacja wiąże się z wywołaniem autentycznych emocji u uczniów. Dzielą się na impresyjne oraz ekspresyjne. Emocje są związane z systemem wartości, postawami, stosunkiem osobistym ucznia do sprawy, postaci, dzieła.

Pobierz plik

Gry dydaktyczne w praktyce szkolnej

Gry dydaktyczne, jak podaje Kruszewski [1984],to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod problemowych i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia procesu poznawczego uczniów do poznania bezpośrednie go.

Pobierz plik

Jedziemy na wycieczkę

Wycieczka szkolna może być niezwykle efektywną oraz efektowną metodą wykorzystywaną przez nauczycieli w codziennej pracy. Cele wiążą się z poznaniem przez uczniów walorów środowiska, integracją międzyprzedmiotową, osadzaniem nabytej w szkole wiedzy oraz umiejętności w życiu codziennym, rozbudzaniem zainteresowań uczniów, pogłębianiem, porządkowaniem i utrwalaniem tego, z czym uczniowie spotkali się w szkole. Istnieje wiele sposobów definiowania i kategoryzacji wycieczki szkolnej.

Pobierz plik

Scenariusz lekcyjny - Sąd nad Grudniem 1970

Poniższy scenariusz lekcji powstał z myślą o 43. rocznicy Grudnia '70. Dlatego też w ramach wspólnego projektu z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie, nasze centrum podjęło się stworzenia dla nauczycieli scenariusza lekcji z użyciem fragmentu wywiadu z rannym podczas tamtych wydarzeń, przy czym przy autor użył także rzadko wykorzystywanych dokumentów wytworzonych przez władze, czy oświadczeń funkcjonariuszy ZOMO i MO, które ukazywały oddolne odczucia drugiej strony barykady.

Pobierz plik

Taki nudny wykład - Czy wykład musi być nudny?

Czy wykład rzeczywiście musi być nudny? A może zdarzają się wykładowcy, którzy słowem potrafią dotrzeć do najgłębszych zakamarków ludzkiego umysłu, wzbudzić prawdziwe emocje, wywołać głęboką refleksję słuchaczy, zaczarować swoją opowieścią? Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z artykułem na temat metody wykładu, jego miejsca w różnych typach klasyfikacji metod – wskazówkami, które ułatwią przygotowanie lekcji z zastosowaniem tej techniki.

Pobierz plik

Miejsce, w którym pamięć powraca – Cmentarz Centralny w Szczecinie

Cele ogólne: kształtowanie postawy zainteresowania dawnymi mieszkańcami naszego miasta i regionu; kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych oraz europejskich; rozwijanie wrażliwości oraz postaw twórczych; rozwijanie umiejętności pracy zespołowej; kształtowanie sprawności w zakresie komunikowania się w różnych sytuacjach.

Pobierz plik

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie

Na jego stronach znajdą Państwo informacje o naszych programach edukacyjnych zarówno dla małych, jak i dużych, dla szkół, rodzin, gości indywidualnie odwiedzających muzeum, miłośników historii, pasjonatów sztuki oraz osób chcących rozwijać swoje zainteresowania.

Pobierz plik

 

Ankieta Ewaluacyjna