Uczeń zdolny w polskim systemie edukacji. Jak go rozpoznać?

Wydaje się, że uzdolniony uczeń, to najbardziej oczekiwane przez system edukacyjny zdarzenie. Tymczasem w zasypanej papierami szkole, coraz częściej pojawia się pytanie czy to rzeczywiście radość, czy raczej kłopot. Dziecko zdolne najczęściej robi szybsze postępy niż inne dzieci. Zachowuje się niestandardowo, często obsesyjnie interesuje się jakimś zagadnieniem, niekoniecznie odpowiadającym wymaganiom określonym w podstawie programowej. Staje się prawdziwym wyzwaniem dla nauczyciela.

Pobierz plik

Skutecznie uczyć – kilka refleksji, jak zwiększyć szansę zaspokojenia potrzeby sukcesu

Jak uczyć, żeby dzieciom chciało się chcieć? To banalne pytanie zadają sobie kolejne pokolenia nauczycieli. Poszukiwania skutecznych rozwiązań, które wzmacniałyby przede wszystkim motywację wewnętrzną dziecka, towarzyszy pracy każdego nauczyciela, wykładowcy, edukatora ukierunkowanego na sukces w praktyce zawodowej.

Pobierz plik

Emocje rosną czyli metody waloryzacyjne w szkole

Metody waloryzacyjne (eksponujące) to te, których realizacja wiąże się z wywołaniem autentycznych emocji u uczniów. Dzielą się na impresyjne oraz ekspresyjne. Emocje są związane z systemem wartości, postawami, stosunkiem osobistym ucznia do sprawy, postaci, dzieła.

Pobierz plik

Gry dydaktyczne w praktyce szkolnej

Gry dydaktyczne, jak podaje Kruszewski [1984],to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod problemowych i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia procesu poznawczego uczniów do poznania bezpośrednie go.

Pobierz plik

Jedziemy na wycieczkę

Wycieczka szkolna może być niezwykle efektywną oraz efektowną metodą wykorzystywaną przez nauczycieli w codziennej pracy. Cele wiążą się z poznaniem przez uczniów walorów środowiska, integracją międzyprzedmiotową, osadzaniem nabytej w szkole wiedzy oraz umiejętności w życiu codziennym, rozbudzaniem zainteresowań uczniów, pogłębianiem, porządkowaniem i utrwalaniem tego, z czym uczniowie spotkali się w szkole. Istnieje wiele sposobów definiowania i kategoryzacji wycieczki szkolnej.

Pobierz plik

Scenariusz lekcyjny - Sąd nad Grudniem 1970

Poniższy scenariusz lekcji powstał z myślą o 43. rocznicy Grudnia '70. Dlatego też w ramach wspólnego projektu z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie, nasze centrum podjęło się stworzenia dla nauczycieli scenariusza lekcji z użyciem fragmentu wywiadu z rannym podczas tamtych wydarzeń, przy czym przy autor użył także rzadko wykorzystywanych dokumentów wytworzonych przez władze, czy oświadczeń funkcjonariuszy ZOMO i MO, które ukazywały oddolne odczucia drugiej strony barykady.

Pobierz plik

Taki nudny wykład - Czy wykład musi być nudny?

Czy wykład rzeczywiście musi być nudny? A może zdarzają się wykładowcy, którzy słowem potrafią dotrzeć do najgłębszych zakamarków ludzkiego umysłu, wzbudzić prawdziwe emocje, wywołać głęboką refleksję słuchaczy, zaczarować swoją opowieścią? Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z artykułem na temat metody wykładu, jego miejsca w różnych typach klasyfikacji metod – wskazówkami, które ułatwią przygotowanie lekcji z zastosowaniem tej techniki.

Pobierz plik

Miejsce, w którym pamięć powraca – Cmentarz Centralny w Szczecinie

Cele ogólne: kształtowanie postawy zainteresowania dawnymi mieszkańcami naszego miasta i regionu; kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych oraz europejskich; rozwijanie wrażliwości oraz postaw twórczych; rozwijanie umiejętności pracy zespołowej; kształtowanie sprawności w zakresie komunikowania się w różnych sytuacjach.

Pobierz plik

Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie

Na jego stronach znajdą Państwo informacje o naszych programach edukacyjnych zarówno dla małych, jak i dużych, dla szkół, rodzin, gości indywidualnie odwiedzających muzeum, miłośników historii, pasjonatów sztuki oraz osób chcących rozwijać swoje zainteresowania.

Pobierz plik

 

Ankieta Ewaluacyjna