Ze Szczecina bombardowano Polskę

Ze Szczecina bombardowano Polskę

Aktywność Armii Krajowej na Pomorzu Zachodnim

Aktywność Armii Krajowej na Pomorzu Zachodnim

Pierwszy dzień w Szczecinie Piotra Zaremby

Pierwszy dzień w Szczecinie Piotra Zaremby

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Działania operacyjne jednostek NKWD

Działania operacyjne jednostek NKWD

Pionierzy

Pionierzy

Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach 1945-1947

Przejmowanie portu szczecińskiego przez polskie władze w latach 1945-1947

Przejmowanie mienia poradzieckiego w latach 1991-1999

Przejmowanie mienia poradzieckiego w latach 1991-1999