Zapraszamy we wtorek, 15 października 2019 roku o godzinie 12.00 do Przestrzeni dialogu (poziom –1) w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomu na wernisaż „Kobiety w walce o niepodległość Polski”. Ekspozycję będzie można oglądać do końca listopada 2019 roku.

Wystawa zawiera 26 plansz o mądrych, silnych i niezwykłych polskich kobietach, które żyły i działały w trudnych czasach, zarówno wojny, jak i pokoju. Ilustracje i kopie dokumentów pochodzą przede wszystkim ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski oraz zbiorów prywatnych Tadeusza Krawczaka i Jacka Dehnela. Ekspozycję przygotowało Archiwum Akt Nowych we współpracy z Ligą Kobiet Polskich. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Patronat honorowy nad wystawą objął Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Kobiety w walce o niepodległość Polski

15.10–30.11.2019
Muzeum  Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy
Organizator: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy