Wystawa „PRL – bieguny pamięci” została zaplanowana jako główne wydarzenie towarzyszące siódmej rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Jej celem jest pokazanie różnych odcieni życia w Polsce Ludowej. Szara codzienność zwykłego obywatela, zarówno tego, który podporządkowywał się systemowi, jak i tego podejmującego walkę o lepszą Polskę, zestawiona została z życiem partyjnych elit, wolnych od skutków kryzysu ekonomicznego czy represji władz.

Ekspozycja pokazuje, że w tamtych czasach były dwie prawdy: „jedyna słuszna” prawda, wykorzystywana do indoktrynacji społeczeństwa, a w kontrze do niej znajdowała się ta druga prawda, którą głosili ludzie niezgadzający się z zakłamaniem narzucanym przez politykę komunistycznego państwa.

Walka o uchronienie od zapomnienia historii przodków oraz o wolność i lepszy byt nie była zjawiskiem powszechnym. Większość bała się i wolała biernie czekać, aż odważni wygrają w ich imieniu. Nie brakowało też ludzkich dramatów. Partia potrafiła kusić, a działanie w opozycji wiązało się z ogromnym ryzykiem. Człowiek stawiał sobie pytanie, czy lepsze jest spokojne życie niewolnika systemu, czy lepiej zaryzykować, skazać się na represje i życie w strachu, lecz w imię wyższego dobra i bezcennej wolności.

Wstępem do wystawy będzie zaprezentowanie, jak wyglądały realia i problemy w czasie kształtowania się PRL-u oraz charakterystyka przemian kończących epokę. Zwieńczeniem będzie natomiast zestawienie dwóch światów z obu stron żelaznej kurtyny.

Wśród wystawionych muzealiów są m.in.:

 • dokumenty Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego - zdjęcia zniszczonego Szczecina
 • zszywka – „Kurier Szczeciński”
 • przypinka i naszywka „Trzymamy straż nad Odrą”
 • dokumenty szczecińskich pionierów
 • obiekty znalezione po wojnie w szczecińskich domach
 • sukienka i spódnica z Dany
 • książeczka walutowa Waldemara Fiedorowicza, z lat 80. XX wieku
 • sztućce z Baru Extra
 • karta pocztowa z restauracją „Kaskada” (1966)
 • dokument sporządzony w językach polskim i rosyjskim, potwierdzający zajęcie mieszkania przez Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Szczecinie, Szczecin 1945
 • pudełko po papierosach Mocne z napisem „Miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej 07.10–07.11.1949”
 • ręcznik z obrazkiem Fiata 126p i napisem „TOS Opole życzy ci szerokiej drogi, pamiętaj o auto-casco”, Frotex, Prudnik, lata 70. XX wieku
 • notatnik agitatora, nr 3, luty 1956 – Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR
 • metalowa przypinka z wizerunkiem W. Lenina
 • pocztówka z napisem „PZPR Partią klasy robotniczej, X Zjazd PZPR, Warszawa 29.06.1986”
 • porządek obrad I Zjazdu PPR w Warszawie w 1945 roku
 • karta uczestnictwa w Zjeździe Delegatów PPR w Warszawie 1945 roku
 • reklamówka na zakupy, Komitet Zakładowy PZPR Zakładów Chemicznych, Police
 • mosiężna tabliczka z napisem „Placówka ORMO ul. Dubois 30 czynna w piątki od godz. 17:00–22:00”; ściągnięta z placówki przez pracownika ADM w 1989 roku
 • pieczątka „Zakładowa Placówka ORMO przy Stoczni Odra”
 • pałka milicyjna
 • propagandowy napis „Zamach na „Solidarność” zamachem na konstytucję”
 • informacja propagandowa zachęcająca do bojkotu pochodów 1 maja
 • listy z emigracji
 • plakaty wieszane w tramwajach podczas strajku
 • pałka stoczniowa wykonana z kabla, przekazana Teresie Urbanik-Andrzejewskiej przez jednego ze stoczniowców, Szczecin, lata 70.–80. XX wieku.
 • ulotki strajkowe
 • plakat z napisem „Solidarność. Walka na murach! O prawdziwy dostęp społeczeństwa do środków masowego przekazu”
 • „O wolność”, pismo Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania, r. 1, nr 2

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy
plac Solidarności 1, sala edukacyjna / magazyn otwarty
26 stycznia  – 2 lipca 2023
Wernisaż: 25 stycznia 2023 godz. 17.15
Kuratorka: Paula Sendra
Aranżacja wystawy: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Paula Sendra
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mecenas Muzeum Narodowego w Szczecinie: PKO Bank Polski