Stan wojenny na Pomorzu Zachodnim

Obywatelski Komitet Porozumie­wawczy

Zajścia na ulicach Szczecina w grudniu 1970 r.

Okrągły stół i wybory czerwcowe

Sierpień 1988 r.

Relacja Mariana Jaszczuka - uczestnika wydarzeń

Szczecinianie w aktach SB

Styczeń 1971 r.